Posts Tagged: syaikh rabi bin hadi al madkhali

Nama dan nasab beliau: Nama lengkap beliau adalah Asy-Syaikh Al-‘Allamah Al-Muhaddits Rabi’ bin Hadi bin Muhammad ‘Umair Al-Madkhali, berasal dari suku Al-Madakhilah yang terkenal di Jaazaan, sebuah daerah di sebelah selatan Kerajaan Arab Saudi. Suku ini termasuk keluarga Bani Syubail, sedangkan Syubail adalah anak keturunan Yasyjub bin Qahthan. Kelahiran beliau: Syaikh Rabi’ dilahirkan di desa… Read Article →

Scroll To Top